ಮೈಕಾಂಗ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ
ಮನೆ / ನೀರಿನ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರದ ದೇವತೆ / ಮುಚ್ಚಿದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಲೊನ್ ಯಂತ್ರ ಎಂದರೇನು

ಮುಚ್ಚಿದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಲೊನ್ ಯಂತ್ರ ಎಂದರೇನು


ಮುಚ್ಚಿದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಲೊನ್ ಯಂತ್ರ ಎಂದರೇನು
 • Enquiry Now!

  ಮುಚ್ಚಿದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಲೊನ್ ಯಂತ್ರ ಎಂದರೇನು ಮುಚ್ಚಿದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಲೊನ್ ಯಂತ್ರ ಎಂದರೇನು ಮುಚ್ಚಿದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಲೊನ್ ಯಂತ್ರ ಎಂದರೇನು

   

  Wie funktioniert sie?

   

  Die Kolonmaschine mit geschlossenem System ist ein Gerät, das den Dickdarm reinigt, indem es Wasser in ihn einleitet. Es handelt sich um ein geschlossenes System, bei dem das Wasser durch den Körper zirkuliert, während der Schmutz aus dem Körper entfernt wird. Das Wasser in der Maschine kann auf verschiedene Temperaturen, Drücke und Durchflussraten eingestellt werden, um die Darmreinigung zu verbessern.

  ಅನುಕೂಲಗಳು

   

  1) Die Colonic-Maschine mit geschlossenem System reinigt den Dickdarm effektiv, entfernt angesammelte Giftstoffe und Abfallstoffe aus dem Körper und reduziert die Belastung des Körpers.

  2) Das geschlossene System des Geräts verhindert das Risiko einer Kontamination und Kreuzkontamination und gewährleistet die Sicherheit des Benutzers.

  3) Die Reinigung des Dickdarms verbessert die Gesundheit des Darmtrakts, fördert die Nährstoffaufnahme und die Verdauung und beugt Krankheiten wie Darmkrebs vor.

  ಮುಚ್ಚಿದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಲೊನ್ ಯಂತ್ರ ಎಂದರೇನು ಮುಚ್ಚಿದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಲೊನ್ ಯಂತ್ರ ಎಂದರೇನು ಮುಚ್ಚಿದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಲೊನ್ ಯಂತ್ರ ಎಂದರೇನು ಮುಚ್ಚಿದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಲೊನ್ ಯಂತ್ರ ಎಂದರೇನು ಮುಚ್ಚಿದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಲೊನ್ ಯಂತ್ರ ಎಂದರೇನು

  Wer braucht das Kolongerät mit geschlossenem System?

   

  1) Menschen, die unter chronischer Verstopfung leiden: Die Darmreinigung kann helfen, Verstopfung zu lösen und die Darmgesundheit zu verbessern.

  2) Menschen, die an Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa, Morbus Crohn usw. leiden. Eine Darmreinigung kann die Symptome dieser Krankheiten lindern.

  3) Für Menschen, die einen gesunden Lebensstil pflegen, kann eine Darmreinigung die Gesundheit fördern und Krankheiten vorbeugen.

  Branchen

   

  1) Medizinische Industrie: Die Kolonmaschine mit geschlossenem System kann zur Behandlung und Vorbeugung von Darmerkrankungen eingesetzt werden.

  2. kosmetische Industrie: Die Darmreinigung kann die Qualität der Haut verbessern und sie gesünder machen.

  3. im Gesundheitsbereich: zur Förderung der Gesundheit und zur Vorbeugung von Krankheiten.

  Die Kolonmaschine mit geschlossenem System ist ein effektives Darmreinigungsgerät mit einem geschlossenen System, um die Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten, während die Reinigung des Darms die Darmgesundheit verbessert und Krankheiten vorbeugt. Das Darmreinigungsgerät mit geschlossenem System kommt für Menschen in Frage, die unter chronischer Verstopfung und Darmerkrankungen leiden, sowie für Menschen, die einen gesunden Lebensstil pflegen wollen. Es findet Anwendung in der Medizin-, Schönheits- und Gesundheitsindustrie.

  ಮುಚ್ಚಿದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ಮುಚ್ಚಿದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ  ನಾವು ಕೊಲೊನಿಕ್ ಯಂತ್ರ ತಯಾರಕರು,ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ,ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಫಲವಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಪುಟವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮರುಸಲ್ಲಿಸಿ.
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೂಸಿ
  ಮಾರಾಟ ಸಲಹೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್


  ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು